Tiếng Anh nâng cao – Advanced English

EnglishAdvanced English (Tiếng anh nâng cao) được thiết kế để giúp các sinh viên tăng cường 4 kĩ năng Nghe – Nói – Đọc – Viết ; tạo điều kiện cho các em làm quen với việc sử dụng Anh ngữ ở trình độ đại học. Đây là khóa tiếng anh tổng quát.

I. KIẾN THỨC CẦN ĐẠT

Yêu cầu chung

  • Cải thiện khả năng hiểu người bản ngữ
  • Tăng vốn từ vựng và kiến thức về các cụm từ tiếng Anh thông dụng
  • Tinh chỉnh khả năng sử dụng ngữ pháp tiếng Anh chính xác
  • Cải thiện độ chính xác và lưu loát trong phát âm của bạn
  • Cảm thấy tự tin thảo luận về các vấn đề thế giới và các sự kiện hiện tại
  • Hiểu một loạt các tài liệu nghe và đọc trong thế giới thực
  • Phối hợp với các bạn cùng lớp để hoàn thành một dự án.

II. ĐÁNH GIÁ MÔN HỌC

1. Phân loại đánh giá học tập

Đánh giá quá trình (70%) và bài thi (30%)

Đánh giá học tập của sinh viên thông qua 08 bài đánh giá và bài thi. Học sinh cần hoàn thành:

  • 02 nghiên cứu đọc viết học thuật (01 vấn đáp và 01 bài viết)
  • 04 đánh giá nhận xét văn bản (ít nhất 01 vấn đáp và 02 bài viết)
  • 01 bài kiểm tra

2. Thang điểm đánh giá:

Thang điểm đánh giá học tập phân thành 05 mức từ A đến E. Mỗi mức độ sẽ đánh giá được kiến thức và kỹ năng mà học sinh đạt được qua các tiêu chí đánh giá trên. Trong quá trình học giáo viên sẽ phản hồi tiến độ của học sinh theo các tiêu chí đánh giá. Giáo viên sẽ chấm điểm theo từng loại đánh giá học tập khi học sinh hoàn thành.