07/09/2018

Kế toán

Môn học cung cấp các khái niệm cơ bản về kinh tế, tài chính, có dẫn chứng cụ thể gắn với các vấn đề thực tiễn, giúp học sinh có cái nhìn sơ bộ về công việc kế toán, tài chính. Môn học được chia thành […]
07/09/2018

Kinh doanh & Doanh nghiệp

Môn học giúp học sinh hiểu rõ bản chất, vai trò, cấu trúc doanh nghiệp, nắm bắt chức năng, quy trình, hoạt động kinh doanh và doanh nghiệp, phương thức tiếp cận khách hàng mục tiêu, từ đó, lên ý tưởng kinh doanh thực tiễn […]
07/09/2018

Kinh tế học

Môn học được chia thành hai phần: Kinh tế học 1 và Kinh tế học 2, với nội dung kiến thức bao quát các chủ đề: Chủ đề 1: Các vấn đề kinh tế Chủ đề 2: Hệ thống kinh tế Chủ đề 3: Nền […]
07/09/2018

Vật lý

Môn học xoay quanh các chủ đề khoa học, kỹ năng nghiên cứu khoa học, từ đó giúp học sinh phát triển kỹ năng và mở rộng vốn kiến thức trên ba khía cạnh: Kỹ năng nghiên cứu khoa học, khoa học và năng lực […]
07/09/2018

Hoá học

Là môn khoa học tự nhiên có tính ứng dụng cao vào thực tiễn cuộc sống, cung cấp cho học sinh kiến thức chuyên sâu liên quan đến cấu tạo chất, phản ứng hoá học và các ứng dụng phổ biến. I. Phạm vi kiến […]