07/09/2018

Tiếng Anh nâng cao – Advanced English

Advanced English (Tiếng anh nâng cao) được thiết kế để giúp các sinh viên tăng cường 4 kĩ năng Nghe – Nói – Đọc – Viết ; tạo điều kiện cho các em làm quen với việc sử dụng Anh ngữ ở trình độ đại […]
07/09/2018

Toán đặc biệt

Toán Đặc biệt là môn học trang bị cho học sinh các khái niệm, kĩ năng và ứng dụng được các phương pháp giải toán, giúp hình thành tư duy toán học thông qua việc đặt câu hỏi, giải quyết đề toán, áp dụng công thức v […]
07/09/2018

Phương pháp Toán

Giúp học sinh nắm bắt các khái niệm toán học, xây dựng các kĩ năng toán học và ứng dụng được các phương pháp giải toán. I. PHẠM VI KIẾN THỨC Phương pháp Toán có 6 chuyên đề: Chuyên đề 1: Đạo hàm Chuyên đề […]