Hoá học

Chemistry

Là môn khoa học tự nhiên có tính ứng dụng cao vào thực tiễn cuộc sống, cung cấp cho học sinh kiến thức chuyên sâu liên quan đến cấu tạo chất, phản ứng hoá học và các ứng dụng phổ biến.

I. Phạm vi kiến thức

Chủ đề 1: Khảo sát môi trường

Chủ đề 2: Theo dõi phản ứng hóa học

Chủ đề 3: Hóa vô cơ và hóa hữu cơ

Chủ đề 4: Quản lý tài nguyên

II. ĐÁNH GIÁ MÔN HỌC

1. Phân loại đánh giá học tập

– Đánh giá trên lớp (70%)

Loại 1: Các nghiên cứu (30%)

Loại 2: Các bài tập kĩ năng và ứng dụng (40%)

 – Đánh giá bài thi (30%)

Loại 3: Bài thi (30%)

2. Tiêu chí đánh giá

Nghiên cứu, phân tích

+ Lên ý tưởng cho một đề tài nghiên cứu hóa học

+ Tiếp nhận, ghi chép tài liệu và sử dụng theo đúng quy ước và cấu trúc.

+ Phân tích các dữ liệu để lập công thức và đánh giá kết quả

+ Đánh giá các giai đoạn và tác động

Kiến thức và ứng dụng

+ Khả năng tiếp thu và mức độ hiểu về các khái niệm

+ Phát triển và áp dụng các khái niệm vào những trường hợp cụ thể

+ Tư duy về mối liên hệ giữa khoa học với đời sống.

+ Trao đổi kiến thức và những hiểu biết về khái niệm hóa học và thông tin hóa học

3. Thang điểm đánh giá

Thang điểm đánh giá học tập phân thành 05 bậc từ A đến E. Mỗi bậc sẽ đánh giá được mức độ hiểu môn học và kỹ năng mà học sinh đạt được qua các tiêu chí đánh giá trên. Trong quá trình học giáo viên sẽ phản hồi tiến độ của học sinh và chấm điểm học tập khi học sinh hoàn thành.