SACE (viết tắt của South Australia Zertificate of Education) là Chương trình Phổ thông trung học (PTTH) bang Nam Úc.

SACE (viết tắt của South Australia Certificate of Education) là Chương trình Phổ thông trung học (PTTH) bang Nam Úc. SACE International (còn gọi là SACEI) là Chương trình PTTH của bang Nam Úc triển khai quốc tế. Chương trình này cũng được xem là chương trình dự bị đại học hàng đầu của Úc, đã và đang được chuyển giao thành công ở khu vực châu Á.

Ủy ban SACE (Ủy ban Trung học Nam Úc) là cơ quan giáo dục độc lập trực thuộc Chính quyền bang Nam Úc, hoạt động theo Đạo luật SACE Board của bang Nam Úc năm 1983.

Do Ủy ban SACE xây dựng, cấp phép, đánh giá và chứng nhận; Sau khi tốt nghiệp, học sinh được cấp văn bằng tú tài bang Nam Úc, có giá trị trên toàn nước Úc và quốc tế.

 

 

Image Gioi Tieu