09/05/2019
Global Travel

Tại sao học sinh nên lựa chọn học chương trình SACE International ngay từ lớp 10?

Thời điểm bắt đầu lựa chọn nghề nghiệp tương lai là thời điểm rất quan trọng đối với học sinh. Thực tế tại các nước phát triển, việc định hướng nghề nghiệp được thực hiện ngay từ 10 tuổi bởi độ tuổi này tính cách […]
06/05/2019
Action Plan Icon Set

Tiếng Anh và Kỹ năng học tập (English and Study skills)

Tiếng Anh và Kỹ năng học tập (English and study skills) là môn tiếng Anh được thiết kế dành cho học sinh tại những nước sử dụng tiếng Anh là ngôn ngữ thứ hai, ngôn ngữ bổ trợ hoặc phương ngữ. Học sinh sẽ được […]