09/05/2018

Phụ huynh phải đóng thêm những chi phí gì cho tiền học hè?

Trả lời: với khóa học hè 2 tuần tại Úc, học sinh sẽ phải tự túc những tiền sau : vé máy bay, visa, đi lại, ăn uống, nhà ở và hoạt động nhóm. Dự kiến 3000USD đến 3500 USD cho 2 tuần học tại […]
09/05/2018

Tại sao ngoài học phí 4500$/ năm, học sinh phải đóng phí ghi danh 1250 USD?

Trả lời: Với mỗi học sinh đăng kí, chương trình phải lưu hồ sơ và báo cáo với SACE Board. SACE Board là nhà cung cấp khóa học , đăng ký giáo dục trung học, kiểm tra, chấm điểm, kết quả học tập cuối cùng, […]
09/05/2018

Ngoài việc học kiến thức chuyên môn thì chương trình có hoạt động gì cho học sinh không?

CÓ. Các giáo viên ngoài trình độ chuyên môn tốt thì đều có kĩ năng tổ chức. Các em sẽ được tham gia các trò chơi do giáo viên tổ chức, các phương pháp làm việc nhóm nâng cao các kỹ năng như kỹ năng […]
09/05/2018

Nếu không đi du học thì chương trình SACE có lợi ích gì cho học sinh?

Trả lời: Chương trình SACE vẫn sẽ giúp cho học sinh có khả năng tiếng Anh tốt, kĩ năng học tập và làm việc theo chuẩn của ÚC. Hơn hết, tấm bằng của SACE được ĐH Quốc tế Sài Gòn, RMIT…. chấp nhận.
09/05/2018

Bằng cấp quốc tế SACE được hiểu như thế nào và có lợi ích gì khi xin du học nước ngoài?

Trả lời: Học sinh hoàn thành chương trình SACE sẽ được cấp giấy chứng nhận do Chính phủ Úc cấp, trong đó nêu rõ việc hoàn thành tất cả các môn học. Giấy chứng nhận hoàn thành chương trình SACE được tất cả các trường […]
09/05/2018

Nếu em A là học sinh lớp 11 trường ngoài muốn tham gia chương trình SACE thì có thể chuyển vào THTH SG không?

Trả lời: CÓ. Em sẽ được hỗ trợ trong việc chuyển sang học sinh THTH SG và tham gia khóa học SACE.
09/05/2018

Với thời gian học như vậy 2,5h đến 3h mỗi buổi công với thời gian học chương trình phổ thông Việt Nam thì có quá nặng với các em học sinh không?

Trả lời: Không. Các lớp học theo phương pháp và giáo trình của ÚC 100% tập trung các em vào rèn luyện kĩ năng và tương tác trong lớp học. Các em sẽ không bị đặt nặng về vấn đề kiến thức chuyên môn so […]
27/01/2018
Ta3

Học chương trình này có khó không?

Chương trình được thiết kế để học sinh Việt Nam có thể học song song với chương trình PTTH Việt Nam. Học sinh được đào tạo theo từng giai đoạn và thời gian học phân bổ phù hợp, để các em không thấy bị áp […]
27/01/2018
60greenhillRd

Đơn vị nào cấp văn bằng cho SACE International?

Ủy ban Trung học Nam Úc (Ủy ban SACE) là đơn vị chiu trách nhiệm xây dựng nội dung chương trình giảng dạy, cấp phép, đánh giá và chứng nhận chương trình này. Ủy ban SACE là đơn vị độc lập trực thuộc Chính quyền […]